Komunikace pomocí tabletu

                    

Informace o audiovizuální komunikaci s našimi klienty

prostřednictvím tabletu

Kontakt s Vaším blízkým je možný prostřednictvím tabletu, který obsluhuje naše sociální pracovnice a bude v provozu v pracovní dny od 9.30 do 15.00 hodin.

Spojení je možné navázat prostřednictvím Vašeho mobilního telefonu přes aplikaci WhatsApp https://www.whatsapp.com/download.

Telefonní číslo tabletu, se kterým se můžete spojit výhradně prostřednictvím aplikace WhatsApp (na toto číslo nevolejte běžným telefonním hovorem, nikam se nedovoláte), je 775 899 786. Naše pracovnice po přijetí hovoru vyhledá Vašeho blízkého a bude asistovat při navázání komunikace.

PhDr. Yvona Andělová, ředitelka

Domova pro seniory Soběsuky