Co poskytujeme

 

Pobytová sociální služba obsahuje tyto základní činnosti:

Poskytujeme celoroční ubytování v jedno a dvoulůžkových pokojů s celkovou kapacitou 55 lůžek. Součástí většiny pokojů je bezbariérová koupelna s WC. Klient si po dohodě může pokoj dovybavit jednotlivými kusy nábytku (např. křeslem, televizí, lednicí, rychlovarnou konvicí) a výzdobou dle svého vkusu, aby se cítil jako doma.

Mimo svého pokoje může využívat společné prostory jako je jídelna, kuchyňka, tělocvičnu, společenské místnosti a prostorné chodby s posezením..

Příprava stravy je zajištěna v kuchyni domova s možností vařit tyto diety podle individuálních potřeb klientů:

Dieta se stanoví na základě sepsané smlouvy – přání klienta a dobrovolnosti se stravovat dietně. Pro potřeby klientů je možné zvolit individuální plán pro dietní stravování.

    a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

          - pomoc při oblékání a svlékání

          - pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

          - pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh

          - pomoc při podávání jídla a pití

          - pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním a vnějším              

            prostoru 

Tyto činnosti z nabízených služeb jsou určeny uživatelům, jejichž zdravotní stav je dlouhodobě nepříznivý a vyžaduje každodenní pomoc nebo dohled v péči o svou osobu. Službu zajišťují podle aktuálního zdravotního stavu pracovníci v přímé obslužné péči.
Ve své činnosti využívá personál speciální zdravotní pomůcky, včetně zvedáků pro přesun imobilních uživatelů.

   b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

                - pomoc při úkonech osobní hygieny.

                - pomoc při základní péči o vlasy a nehty.

                - Pomoc při použití WC.

        

        c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

               - podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů

               - pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při                               

                 dalších aktivitách, podporujících sociální začleňování osob

 

Tým pracovníků přímé péče podporuje uživatele v kontaktu s rodinou, přáteli a známými. Sociální pracovnice je uživatelům nápomocna při jednáních s úřady a dalšími institucemi, poskytuje základní sociální poradenství.

        

        d) sociálně terapeutické činnosti

Uživatelům nabízíme canisterapii, arteterapii, trénink paměti.

        e) aktivizační činnosti

Dle potřeb a zájmu uživatelů nabízíme zájmové aktivity: předčítání, společenské, pohybové hry, cvičení v tělocvičně, , soutěže, výlety, hudební pořady, přednášky o cestování, promítání filmů, kavárničku, poslech vážné hudby.

        f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

 

je zajišťována kvalifikovaným personálem 24 hodin denně. Zdravotní (ošetřovatelskou) péči zajišťujeme prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (registrované všeobecné sestry). Zajištění lékařské péče je formou dvou smluvních praktických lékařů, kteří do zařízení docházejí 1 x týdně a podle potřeb uživatelů. Odborný lékař – psychiatr dochází do zařízení 1x měsíčně.

        

        Další služby, které zajišťujeme:

Služby fyzioterapeuta
nácvik chůze, kondiční cvičení, masážní křeslo.

 

Duchovní péči
Duchovní péče je zajištěna bohoslužbami přímo v Domově pro Soběsuky.

 

Ostatní

Kadeřnické služby a pedikúru.

 

Fakultativní služby

Seznam a ceník fakultativních služeb.PDF

 

Co nemůžeme poskytnout: