Ořechobraní

       
                 
         

 

Pečení s Lenkou

           

 

Příprava občerstvení

   

 

Punčování

       
                 
         

 

Vystoupení MŠ Prostějovičky