květen

V rámci akce „Country odpoledne“ pořádané příspěvkovou organizací dne 26.5.2018, budou pořizovány fotografie, obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Příspěvková organizace Domov pro seniory Soběsuky, p.o., nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

 

červen

V rámci akce „Slavík z Madridu“ pořádané příspěvkovou organizací dne 5.6.2018, budou pořizovány fotografie, obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Příspěvková organizace Domov pro seniory Soběsuky, p.o., nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

 

září

17.8.2018 - V rámci akce „Hodové odpoledne“ pořádané příspěvkovou organizací dne 23.9.2018, budou pořizovány fotografie, obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Příspěvková organizace Domov pro seniory Soběsuky, p.o., nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.