srpen

V rámci akce „Hudební vystoupení kapely Poslední kovboj“ pořádané příspěvkovou organizací dne 31.8.2019, budou pořizovány fotografie, obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Příspěvková organizace Domov pro seniory Soběsuky, p.o., nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

 

září

V rámci akce „Hodové odpoledne“ pořádané příspěvkovou organizací dne 22.9.2019, budou pořizovány fotografie, obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Příspěvková organizace Domov pro seniory Soběsuky, p.o., nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty