Komunikace pomocí tabletu

                    

Informace o audiovizuální komunikaci s našimi klienty

prostřednictvím tabletu

Uvědomujeme si, že státem nařízená opatření jsou nepříjemná pro naše klienty i pro Vás, jejich blízké, kdy všem chybí tolik potřebná komunikace. Díky daru společnosti Philip Morris ČR a.s. ve spolupráci s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a Nadací Charty 77 a za přispění dalších partnerů (Mail.cz, Vodafone a deník BLESK),  jsme spustili audiovizuální komunikaci prostřednictvím digitálního tabletu, který je  v našem zařízení k dispozici. Tablet obsluhuje naše sociální pracovnice a bude v provozu v pracovní dny od 9.30 do 15.00 hodin. Spojení je možné navázat prostřednictvím Vašeho mobilního telefonu přes aplikaci WhatsApp https://www.whatsapp.com/download. Hovory a video hovory WhatsApp využívají namísto minut v rámci vašeho paušálu internetové připojení vašeho telefonu. Nemusíte mít tedy strach z drahých poplatků za volání. Telefonní číslo tabletu, se kterým se můžete spojit výhradně prostřednictvím aplikace WhatsApp (na toto číslo nevolejte běžným telefonním hovorem, nikam se nedovoláte), je 775899786. Naše pracovnice po přijetí hovoru vyhledá Vašeho blízkého a bude asistovat při navázání komunikace. V případě, že se nedovoláte, pokusíme se Vám zavolat zpět po ukončení hovorů těch, kteří se dovolali před Vámi. Aby se dostalo na všechny, prosíme, respektujte maximální dobu hovoru 15 minut.

 

PhDr. Yvona Andělová, ředitelka

Domova pro seniory Soběsuky