Přijetí do domova

Přijetí do domova se uskutečňuje na základě podané žádosti o přijetí do Domova pro seniory Soběsuky.

Do Domova pro seniory Soběsuky přijímáme seniory od 65 roků, kteří mají sníženou soběstačnost, zejména z důvodu věku, zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou podporu, pomoc a péči jiné fyzické osoby a stálou službu odborného personálu. Pečujeme i o osoby trvale upoutané na lůžko.

 

Jakým způsobem se přihlásit do Domova pro seniory?

    1. vyplnit žádost o přijetí do Domova:

    - žádost je k dispozici v Domově pro seniory Soběsuky

    - ke stáhnutí je zde: ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO DOMOVA.PDF

                                    VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE O ZDRAVOTNÍM STAVU.PDF

                                    PLNÁ MOC K PODÁNÍ ŽÁDOSTI A JEDNÁNÍ O ŽÁDOSTI.PDF

                                    POSTUP POSUZOVÁNÍ ŽÁDOSTI A UZAVŘENÍ SMLOUVY.PDF

    2. vyplněnou žádost s přílohami lze podat:

     -  osobně v Domově pro seniory Soběsuky nebo poštou na adresu: Soběsuky 95, 798 03  Plumlov

    -  e-mailem na adresu reditelka@dpssobesuky.cz

 

Nabídka sponzorského daru ani přímluva známé osoby  neovlivní přijetí zájemců do domova.

 

Smlouvu o poskytování služby nemůžeme uzavřít, jestliže:

    1.         neposkytujeme službu, kterou zájemce žádá;

    2.         zdravotní stav vylučuje poskytnutí pobytové služby (dle §36 vyhlášky č. 505/2006 Sb.), tj.

        -         vyžaduje poskytnutí akutní ústavní péče ve zdravotnickém zařízení a trvalé odborné ošetřování,

        -         senior trpí infekční a parazitární chorobou a může být zdrojem onemocnění,

        -         senior s duševní poruchou nebo psychózou ohrožuje sebe nebo své okolí a narušuje závažným

                    způsobem kolektivní soužití;

    3.         je naplněna kapacita zařízení;

    4.         žadatel nespadá do cílové skupiny, které je naše služba poskytována;

    5.         nemůžeme naplnit osobní cíle a potřeby zájemců;

    6.          senior trpí chronickým alkoholismem nebo jinou závažnou toxikomanií;

    7.         senior trpí demencemi a Alzheimerovou chorobou (není stabilizován nebo se nachází ve střední

                a těžší fázi onemocnění).

 

Zájemcům doporučujeme podat žádost o příspěvek na péči na Úřad práce v místě trvalého bydliště žadatele.

Žádost o příspěvek na péči si můžete stáhnout zde: ŽÁDOST.PDF