Stravování

Klientům domova je poskytována celodenní strava, která je svým hodnotným, obsahovým a množstevním složením přizpůsobena potřebám uživatelů. Strava je připravována v kuchyni domova.

Jídelníček sestavuje vedoucí stravovacího úseku. Na tvorbě jídelníčku se podílí stravovací komise. Vedoucí stravovacího úseku využívá v případě potřeby konzultací s nutričním terapeutem v nemocnici Prostějov.

Uživatelé mají možnost odebírat diabetickou a žlučníkovou dietu. V případě specifických požadavků (potravinové alergie) se jídelníček sestavuje individuálně.