Veřejný závazek

 

Posláním Domova pro seniory Soběsuky je

poskytnout pobytové služby, podporu, pomoc a péči (sociální, ošetřovatelskou) osobám, které patří do cílové

skupiny.

Usilujeme o zvyšování kvality života uživatelů. Podporujeme je k soběstačnosti a pomáháme prožít důstojný život v klidném prostředí.

 

Cílová skupina

Senioři od 65 roků, kteří mají sníženou soběstačnost, zejména z důvodu věku, zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou podporu, pomoc a péči jiné fyzické osoby a stálou službu odborného personálu.

 

Hlavní zásady poskytované služby

 Trvalé cíle 

-         Zajištění podmínek pro udržení schopností a dovedností uživatelů;

-         Zkvalitnění prostředí a podmínek pro poskytování sociální služby;

-         Zvyšovat odbornost personálu – absolvovat odborné kurzy, semináře

  

Rozvojové cíle – do roku 2020

-         Zajistit wi-fi připojení pro klienty;

-         Zajistit nové prostory a podmínky pro provádění rehabilitace a fyzioterapii;

-         Klimatizace jídelny;

-         Nákup smažicí pánve;

-         Zastřešení přízemních verandiček;

-         Pořídit průmyslovou pračku a sušičku;

-         Nová vana v koupelně ve 2. patře;

-         Rekonstrukce společenské místnosti v přízemí;

-         Kovový nábytek na chodby;

-         Rozšíření skladových prostor (z garáže) a výměna regálů stravovacího úseku za  nerezové