Základní údaje

                    

 

Název zařízení: Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace
Právní forma: příspěvková organizace
Adresa: Soběsuky 95, 798 03  Plumlov
IČO: 70939284
Bankovní spojení:  86-3260300257/0100
Zřizovatel: Město Plumlov, Rudé armády 302, 798 03 Plumlov
Datová schránka 9wxkiy4
Statutární zástupce, kontakt: PhDr. Yvona Andělová, 582394 025, 601 345 499
Kapacita zařízení: 55 uživatelů